Aktywne wyroby medyczne do implantacji

stanowiące wyroby medyczne, wraz z wszelkim wyposażeniem, których funkcjonowanie zależy od źródła energii innej niż energia generowana bezpośrednio przez organizm ludzki lub przez siłę ciężkości. Zostały one przeznaczone do wprowadzania, w całości lub w części, za pomocą zabiegu chirurgicznego lub innego zabiegu medycznego, do ludzkiego ciała lub, za pomocą zabiegu medycznego, do naturalnego otworu ciała, i są przeznaczone do pozostawania po zabiegu w ludzkim ciele lub naturalnym otworze ciała (art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy o wyrobach medycznych).