ARTYKUŁY

Rejestracja wyrobów medycznych

Obowiązek dokonywania zgłoszeń i powiadomień o wyrobach medycznych został uregulowany w  przepisach zawartych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz….


Wybór interpretacji podatkowych

Kwestie związane z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT za wyroby medyczne stanowią częsty przedmiot interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach dotyczących podatku od towarów…


Wyrób medyczny a produkt leczniczy

W praktyce zakwalifikowanie danego produktu jako wyrobu medycznego może budzić istotne wątpliwości. W szczególności, dotyczy to sytuacji, w których niejasne jest, czy określony produkt powinien…

Holler Box