Darmowe wyroby medyczne i leki OTC dla żołnierzy

Dnia 20 czerwca 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC oraz wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie.

Projektowanie rozporządzenie określa wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC oraz wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową oraz pełniącym służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów.

Proponowane w projektowanym rozporządzeniu rozwiązania będą stanowić kontynuację uregulowań, według których osobom uprawnionym w trakcie wykonywania zadań służbowych, zapewniono bezpłatne zaopatrzenie w leki oraz wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, umożliwiających samoleczenie przy objawach towarzyszących powszechnym dolegliwościom (np. ból, przeziębienie, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, drobne zranienia itp.), celem szybkiego ich zniwelowania.

Aktualnie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360956/katalog/12888090#12888090


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl