Nowe uprawnienia aptek w zakresie dystrybucji leków, wyrobów medycznych i śsspż z asortymentu rezerw strategicznych

Dnia 1 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw.

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • apteki ogólnodostępne;
  • apteki zakładowe;
  • apteki szpitalne albo utworzone w ich miejsce działy farmacji szpitalnej;

– uzyskają uprawnienie do dystrybucji produktów leczniczych, w tym niedopuszczonych do obrotu, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które stanowią asortyment rezerw strategicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych albo zostały z tych rezerw zwolnione w trybie przewidzianym przez tę ustawę.

Dystrybucja ta obejmować będzie przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie ich pacjentom.

Ministerstwo Zdrowia zastrzega, że wskazane rozwiązanie nie jest przewidywane jako element rutynowo wykonywanej działalności aptecznej, a jedynie jako rozwiązanie uruchamiane w sytuacjach kryzysowych, wymagającej możliwie szybkiego, przeprowadzonego na dużą skalę, zaopatrzenia społeczeństwa w te produkty, wyroby lub te środki. Przykładowo takim zdarzeniem może być incydent powodujący zagrożenie radiacyjne, wymagający podania produktu leczniczego zawierającego jodek potasu możliwe największej części społeczeństwa.

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001162


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl