Nowe wytyczne dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych

Dnia 4 października 2021 r. Grupa Koordynacyjna ds. Wyrobów Medycznych (MDCG) opublikowała dokument z wytycznymi (MDCG 2021-24) w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych. Celem niniejszego dokumentu jest pomoc producentom w określeniu klasy ich wyrobów medycznych w świetle rozporządzenia (UE) 2017/745. Poradnik zawiera ogólny przegląd przepisów, przystępne podsumowania graficzne, a także wiele przykładów ilustrujących zasady klasyfikacji wyrobów medycznych.

Link: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_sector/docs/mdcg_2021-24_en.pdf


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl-pl