Od czerwca zmiany dot. rejestracji produktów biobójczych – Komunikat Prezesa URPL

W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz dużym zapotrzebowaniem na środki do dezynfekcji Prezes Urzędu w komunikacie z dnia 7 sierpnia 2020 r. wprowadził możliwość szybkiego trybu rejestracji tej kategorii produktów.

Jednakże, od dnia 1 czerwca 2021 r. przesłanka wydawania pozwoleń na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych w trybie odstępstwa od wymagań rejestracyjnych nie będzie już obowiązywała w odniesieniu do produktów biobójczych stanowiących produkty do dezynfekcji. Ponadto produkty biobójcze wprowadzone do obrotu przed 1 czerwca 2021 r., na podstawie pozwolenia uzyskanego w trybie art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012, mogą pozostawać na rynku do daty upływu terminu ważności produktu biobójczego, określonej na jego etykiecie.

Komunikat Prezesa URPL opublikowano dnia 24 maja 2021 r.:

http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2021-r-w-sprawie-ustania-przes%C5%82anki-do-wydawania-pozwole%C5%84-na


Autor: Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com