Eudamed

Eudamed is a European database on medical devices, which was established at the level of European Union legislation by commission decision of 19 April 2010….


Eudamed

Eudamed stanowi europejską bazę danych o wyrobach medycznych, która została ustanowiona na poziomie prawodawstwa Unii Europejskiej, na mocy decyzji Komisji z dnia 19 kwietnia 2010…


Holler Box