UDOSTĘPNIONO PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, WYKAZU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, WYKAZU WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYKAZU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

21 marca b.r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji, udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji…
Holler Box