Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Należy pamiętać, że od dnia 1 lipca 2014 r. konieczne jest posługiwanie się nowymi wzorami zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzorami zlecenia naprawy. Bowiem, zgodnie z delegacją ustawową zawartą w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r.), które zawiera przedmiotowe wzory.

Część A formularza wzoru zlecenia na zaopatrzenie składa się z części wypełnianej przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia lub kontynuacji zaopatrzenia, części wypełnianej przez pracownika wojewódzkiego oddziału NFZ (potwierdzającej uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym) oraz części wypełnianej przez podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne (potwierdzający odbiór wyrobu u świadczeniodawcy).

Z kolei część B formularza odnosi się do podmiotów posiadających uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby przysługujące comiesięcznie, a musi się w niej znaleźć m. in. szczegółowe potwierdzenie wystawionych zleceń oraz ich realizacji.

Natomiast formularz zlecenia naprawy wyrobu medycznego składa się z części wypełnianej przez pracownika wojewódzkiego oddziału NFZ (oraz informacji dla świadczeniobiorcy potwierdzającej, że w przypadku dokonania naprawy i wykorzystaniu części lub całości limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca), a także z części potwierdzającej dokonanie naprawy wyrobu u świadczeniodawcy oraz odbiór tego wyrobu.

Wypada zaznaczyć, że zgodnie z w/w rozporządzeniem zmianie uległy jedynie formularze wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzorów zleceń naprawy wyrobów, natomiast sama procedura zaopatrywania w wyroby medyczne, która wymaga potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, pozostała niezmieniona.


Autor: Joanna Scholz – Adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

biuro@kondrat.pl

źródło zdjęcia: www.sxc.hu