ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI

Kondrat i Partnerzy 
pomoc prawna we wprowadzaniu na rynek środków ochrony przed Covid – 19 –  biuro@kondrat.pl

  

ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI

 W zależności od tego, do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został (zostanie) nie zaklasyfikowany (decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego) inne będą również wymagania prawne dotyczące dalszej jego sprzedaży komercyjnej w Polsce.

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące komercjalizacji tych produktów w Polsce.

Środek do dezynfekcji zawierający etanol – produkt biobójczy

 

Środek do dezynfekcji – wyrób medyczny