Stanowisko UOKiK w sprawie niedozwolonych praktyk sprzedażowych dystrybutorów wyrobów medycznych

Dnia 7 sierpnia 2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał decyzję nakazującą spółce Mat-Medic, zajmującej się sprzedażą produktów paramedycznych zaniechania niedozwolonych praktyk rynkowych. Firma sprzedawała swoje produkty podczas prezentacji, na które potencjalni klienci byli zapraszani przez telemarketerów. Wcześniej Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wycofał z obrotu i używania „biostymulator” produkowany przez spółkę Instytut HenMed, zaopatrującą Mat-Medic. UOKiK, w swojej decyzji w sprawie firmy Mat-Medic, uznał trzy praktyki sprzedażowe za naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Po pierwsze, niedozwolone jest ukrywanie handlowego charakteru prezentacji wyrobów medycznych.1 Brak informacji o sprzedażowych celach spotkań może prowadzić do trudności w ocenie oferty przez klientów, tym samym do niemożności podjęcia świadomej decyzji, czy warto z niej skorzystać. Transparentność celu prezentacji jest szczególnie istotna, gdy grupą docelową oferowanych produktów są osoby starsze. Tak było w przypadku firmy Mat-Medic. W ich ofercie znajdowały się „biostymulatory”, mające w założeniu pomagać w leczeniu wielu schorzeń. Podczas rozmów telefonicznych z pracownikami firmy, klienci byli zapraszani na „bezpłatne badania” lub „bezpłatne spotkania diagnostyczne”. Dodatkowo, dystrybutor wyrobów paramedycznych nazywany był „poradnią diagnostyczną”, a telemarketerzy unikali haseł „prezentacja”, „pokaz” czy „sprzedaż”.

Po drugie, w treści umów, zabronione jest podawanie zawyżonej wartości produktów, która nie stanowi ich faktycznej ceny sprzedaży, co sugeruje konsumentom istnienie szczególnej korzyści cenowej.2 Nie może zaistnieć sytuacja, w której klienci informowani są o rabacie od ceny katalogowej, podczas gdy dany produkt nigdy nie jest sprzedawany w cenie bez rabatu. Firma Mat-Medic sprzedawała swoje urządzenia wyłącznie podczas pokazów. Zaproszeni na prezentacje goście informowani byli o specjalnym upuście cenowym, mającym miejsce jedynie w przypadku zakupu biostymulatorów w czasie pokazu. Nie istniała możliwość zakupu wyrobów poza pokazami, a ich podana cena katalogowa była całkowicie wirtualna i celowo zawyżona, aby wywołać wśród klientów wrażenie uzyskania korzystniejszych warunków kupna. Ta sama praktyka była stosowana przez firmę Vigget Sp. z o. o., która również oferowała konsumentom wyroby medyczne podczas organizowanych pokazów. W tej kwestii, UOKiK także wydał decyzję nakazującą zaniechania niedozwolonych praktyk.

Po trzecie, zabronione jest informowanie konsumentów biorących udział w pokazach, że uczestniczą w refundowanych badaniach medycznych oraz mają możliwość skorzystania z dofinansowania na zakup oferowanych towarów , jeśli w rzeczywistości takie korzyści nie istnieją. Mat-Medic zapewniało potencjalnych klientów, że badania, w których biorą udział oraz produkty, które mogą zakupić objęte są refundacjami z UE lub NFZ. Nie było to zgodne z prawdą..

Warto zaznaczyć, że decyzją URPL z dnia 1 kwietnia 2014 roku, wycofany z obiegu i użycia został Biostymulator BS-1, produkowany przez Instytut HenMed Sp. z o.o. Instytut HenMed jest producentem wyrobów medycznych, dystrybuowanych przez Mat-Medic. Prezesem obu firm jest jedna osoba. Spółki ściśle ze sobą współpracują. URPL w swojej decyzji informuje o braku naukowych dowodów, potwierdzających, że wyrób produkowany przez Instytut HenMed, znajdujący się w ofercie firmy Mat-Medic, jest skuteczny we wskazaniach podanych w instrukcji używania oraz materiałach promocyjnych. Produkt został wycofany z obiegu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

  1. Dz.U.2007.50.331 – Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  2. Dz.U.2007.171.1206 – Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
  3. Dz.U.2010.107.679 ze zm. – Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
  4. Dz.U.2013 poz. 267 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

biuro@kondrat.pl

źródło zdjęcia: www.sxc.hu