Ustawa o wyrobach medycznych

W najnowszym poradniku opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną znalazło się szczegółowe opracowanie po nowej ustawie o wyrobach medycznych przygotowane przez prawniczki działu Life Science: r. pr. Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, adw. Roksana Strubel i apl. adw. Katarzyna Hałaburda.

Poradnik to przegląd najważniejszych regulacji nowej ustawy o wyrobach medycznych, zawierający również konkretne przykłady. Opracowanie objaśnia takie zagadnienia, jak m.in. nowe obowiązki przedsiębiorców, system kar finansowych za naruszenie przepisów prawa wyrobów medycznych czy też zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych.

Nowa ustawa o wyrobach medycznych obowiązuje od 26 maja 2022 r.

https://kondrat.pl/wp-content/uploads/2022/05/Wyroby-medyczne.pdf