Warsztaty dot. wyrobów medycznych

Zapraszamy na warsztaty dotyczące wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i nowego rozporządzenia IVDR, które będzie stosowane już od 26 maja 2022 r. Warsztaty odbędą się w formie online 26 kwietnia 2022 r., godz. 11:00 – 12:30. Spotkanie poprowadzą prawniczki działu Life Science: r. pr. Justyna Stefańczyk-Kaczmarzykadw. Roksana Strubel i apl. adw. Katarzyna Hałaburda.

W trakcie warsztatów dowiesz się m.in.:

1. Czy musisz zmienić etykietę wyrobu?
2. Czy możesz skorzystać z okresów przejściowych?
3. Co to jest baza EUDAMED i czy musisz się w niej rejestrować?
4. Czy musisz mieć kody identyfikacyjne UDI?
5. Jakie inne najważniejsze obowiązki wynikają z nowej regulacji i od kiedy mają zastosowanie?

Spotkanie dedykowane jest producentom, upoważnionym przedstawicielom, importerom i dystrybutorom wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Zapraszamy przedstawicieli firm. Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną, a także możliwość odwołania wydarzenia oraz zmiany terminu bez podawania przyczyny.

Udział w szkoleniu wymaga rejestracji i dokonania opłaty w wysokości 599 zł netto. Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: szkolenia@kondrat.pl z dopiskiem „Warsztaty IVDR”.

Zaproszenie: https://kondrat.pl/wp-content/uploads/2022/03/WARSZTATY-IVDR-26.04.2022.pdf