Warsztaty „Nowa ustawa o wyrobach medycznych”

Zapraszamy na warsztaty dotyczące nowej ustawy o wyrobach medycznych. Warsztaty odbędą się w formie online 19 maja 2022 r. w godz. 11:00 – 13:00. Spotkanie poprowadzą prawniczki działu Life Science: r. pr. Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, adw. Roksana Strubel i apl. adw. Katarzyna Hałaburda.

W trakcie warsztatów odpowiemy na takie pytania, jak m.in.:

1. Czy konieczne będzie dokonywanie zgłoszeń i powiadomień?
2. Jakie nowe obowiązki będzie miał dystrybutor?
3. Kto będzie musiał wpisać do systemu informatycznego Prezesa URPL informacje o wyrobach, systemach i zestawach zabiegowych, sprowadzonych na terytorium Polski?
4. Czy wyrób obowiązkowo będzie musiał mieć oznakowanie w języku polskim?
5. Za co i jakie kary mogą grozić przedsiębiorcom?
6. Czy zmieni się coś w zakresie uprawnień nadzorczych URPL?
7. Jak przygotować się na nowe zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych?

Spotkanie dedykowane jest w szczególności producentom, upoważnionym przedstawicielom, importerom i dystrybutorom wyrobów medycznych. Zapraszamy przedstawicieli firm. Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną, a także możliwość odwołania wydarzenia oraz zmiany terminu bez podawania przyczyny.

Udział w szkoleniu wymaga rejestracji i dokonania opłaty w wysokości 599 zł + VAT. Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: szkolenia@kondrat.pl z dopiskiem „Warsztaty – nowa ustawa o wyrobach medycznych”.

Broszura: https://kondrat.pl/wp-content/uploads/2022/04/Warsztaty-Nowa-ustawa-o-wyrobach-medycznych.pdf