KODY UDI

Kod UDI oznacza sekwencję znaków numerycznych lub alfanumerycznych stworzoną za pomocą uznanych międzynarodowo norm identyfikacji i kodowania wyrobów i umożliwiającą jednoznaczną identyfikację konkretnego wyrobu na rynku. Kod UDI zawiera:

  • identyfikator wyrobu w systemie UDI („kod UDI-DI”) szczególny dla danego producenta i danego wyrobu,
  • identyfikator produkcji w systemie UDI („kod UDI-PI”), który wskazuje jednostkę produkcji wyrobu.

 

Obowiązek umieszczania nośnika kodu UDI na etykiecie wyrobu oraz na wszystkich wyższych poziomach opakowania:

  • w przypadku wyrobów do implantacji i wyrobów klasy III – stosuje się od dnia 26 maja 2021 r.,
  • w przypadku wyrobów klasy IIa i klasy IIb – stosuje się od dnia 26 maja 2023 r.,
  • w przypadku wyrobów klasy I – stosuje się od dnia 26 maja 2025 r.