ALERT PRAWNY – Bądź na bieżąco!

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z przeglądem najważniejszych, aktualnych informacji związanych z wyrobami medycznymi. W najnowszym opracowaniu omawiamy następujące tematy:

  • Q&A związane z wymaganiami dotyczącymi importu i dystrybucji
  • Nowe wytyczne MDCG – wymagania językowe – przegląd
  • Nowe wytyczne MDCG – GUIDANCE ON QUALIFICATION AND CLASSIFICATION OF ANNEX XVI PRODUCTS A GUIDE FOR MANUFACTURERS AND NOTIFIED BODIES – wskazówki przydatne do zakwalifikowania produktu jako wyrobu bez zamierzonego celu medycznego wymienionego w załączniku XVI MDR.

ALERT PRAWNY – Nowy dokument wydany przez MDCG – Q&A on Articles 13 & 14 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746

W razie dalszych pytań zespół Life sciences Kancelarii Kondrat i Partnerzy jest do Państwa dyspozycji.