Articles by admin

Ustawa o wyrobach medycznych

W najnowszym poradniku opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną znalazło się szczegółowe opracowanie po nowej ustawie o wyrobach medycznych przygotowane przez prawniczki działu Life Science: r….Holler Box