Prawa własności przemysłowych w branży wyrobów medycznych – szkolenie Kancelarii Kondrat i Partnerzy we współpracy z Akademią Technomed

Za nami kolejne szkolenie Kancelarii Kondrat i Partnerzy we współpracy z Akademią Technomed.

Tematem prelekcji były „Znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie, know-how – czyli prawa własności przemysłowej w branży wyrobów medycznych”. Podczas spotkania r.pr. Justyna Stefańczyk Kaczmarzyk oraz adw. Andrzej Przytuła poruszyli następujące zagadnienia:

  • Jak chronić własność intelektualną w firmie działającej na rynku wyrobów medycznych?
  • Sposoby ochrony marki, wyglądu opakowań i rozwiązań technicznych / technologicznych
  • Procedury rejestracyjne
  • Uprawnienia i korzyści wynikające z posiadania praw własności intelektualnej – strategie optymalnej ochrony
  • Umowy dotyczące praw własności intelektualnej
  • Ochrona praw własności intelektualnej, egzekwowanie naruszeń.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do brania udziału w kolejnych wydarzeniach.