Produkcja maseczek ochronnych i innych wyrobów w lutym 2021 r.

W lutym 2021 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, sprawozdały, że wyprodukowały 5 356 623 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz  13 491 334 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.

 


„Źródło danych GUS”

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl