Uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wkrótce przestanie obowiązywać

Dnia 15 grudnia 2022 r, opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia uchylające rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia
Uchylenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia wynika z prowadzonych prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (MZ 1419), w którym przewiduje się termin wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2023 r.
Biorąc pod uwagę funkcjonowanie Systemu Obsługi Procesu Elektronicznego Weryfikowania i Potwierdzania Zlecenia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne (eZWM) faktyczną realizacją zleceń w ponad 90% w postaci elektronicznej, nie ma potrzeby określenia uproszczonego wzoru zlecenia, który dotyczy zleceń w postaci papierowej. Dodatkowo ze względu na planowane uruchomienie systemu e-zlecenia od 1 dnia lipca 2023 r. wersja papierowa zlecenia będzie mogła być stosowana tylko w sytuacji braku dostępu do systemu elektronicznego.
Przedmiotowa zmiana ma uporządkować stan prawny tak, aby od dnia 1 stycznia 2023 r. wystawiano tylko zlecenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, w wersji, której obowiązywanie zaplanowano na dzień 1 stycznia 2023 r.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367363/katalog/12938660#12938660

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl