Pierwsza na polskim rynku publikacja dotycząca nowego prawa wyrobów medycznych

Serdecznie zachęcamy do lektury pierwszej na polskim rynku wydawniczym publikacji dotyczącej nowego prawa wyrobów medycznych przygotowanej przez doświadczonych prawników Kancelarii Kondrat i Partnerzy Mariusza Kondrata, Justynę Stefańczyk – Kaczmarzyk, Roksanę Strubel, Karolinę Bennich we współpracy z ekspertami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Mileną Pietruczuk, Aleksandrą Rodatus-Gil oraz Janem Szulcem.

Publikacja szczegółowo omawia ustawę o wyrobach medycznych z 2022 r. Książka analizuje ponadto samo rozporządzenie MDR oraz IVDR, zmieniające reguły działania na rynku wyrobów medycznych.

Autorzy omawiają m.in.:

  • warunki kwalifikacji produktów jako wyrobów medycznych i ich klasyfikację;
  • zasady tworzenia dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia wyrobów medycznych na rynek;
  • proces rejestracji podmiotu gospodarczego i wyrobów w Eudamedzie;
  • obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych;
  • wyroby medyczne do diagnostyki in-vitro;
  • zasady kontroli i nadzoru nad wyrobami medycznymi;
  • ochronę prawną wyrobów medycznych – patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe;
  • kwestię reklamy wyrobów medycznych;

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców działających w branży wyrobów medycznych (w tym producentów, importerów, dystrybutorów, hurtowni farmaceutycznych, aptek, szpitali i ich pracowników), a także dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników naukowych zajmujących się tymi zagadnieniami.

Link:

https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-wyrobow-medycznych,423661.html#informacje